Faptele de violență verbală, fizică, psihologică - bullying, emoţională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât şi orice alte activităţi sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari şi a personalului din învăţământ, sunt gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar (aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.235/2023)

Procedura reglementează modalitățile de lucru, regulile aplicabile și responsabilitățile persoanelor implicate în managementul interinstituțional şi multidisciplinar al:

-cazurilor de violență ușoară între antepreșcolari/preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar - [Descarcă de aici]

-cazurilor de violență gravă între preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar - [Descarcă de aici]

-cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, săvârșită de membri ai personalului unității de învățământ, în mediul școlar - [Descarcă de aici]

-cazurilor de violență asupra personalului unității de învățământ, săvârșită de elevi, în mediul școlar - [Descarcă de aici]

-suspiciunilor de violență comisă asupra copilului în afara mediului școlar - [Descarcă de aici]

-cazurilor de suspiciune de consum de substanțe psihoactive în rândul elevilor - [Descarcă de aici]

-cazurilor de suspiciune de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase sau suspiciunea săvârșirii, de către elevi, a unei infracțiuni în mediul școlar - [Descarcă de aici]

Schema Responsabilități: