Viziune: “Împreună pentru o educație de calitate!”

Misiune: Școala Gimnazială Com. Gherăești își propune să formeze un copil deschis, receptiv și sociabil, un absolvent în stare de bine, care să dețină cunoștințe temeinice despre lumea în care se dezvoltă, să aibă deprinderi și capacități de adaptare la o lume în schimbare, să aprecieze și să promoveze valorile și practicile democratice-un adevărat cetățean european al mileniului trei.