Înscriere în învățământul preșcolar an școlar 2024-2025 :: Descarcă de aici

ORDIN Nr. 4018/2024 din 15 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare şi a Calendarului înscrierii copiilor antepreşcolari şi preşcolari în anul şcolar 2024 - 2025 în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare :: Descarcă de aici

Oferta educațională :: Descarcă de aici