Scoala Gheraesti

Valori și principii

VALORI PROMOVATE

- Numai prin COLABORARE putem câştiga INCREDEREA celor din jurul nostru.

- DESCHIDEREA spre nou ne va orienta spre DEZVOLTARE.

- PERSEVERENTA ŞI CONSECVENTA acţiunilor noastre de astăzi vor rodi cu siguranță mâine.

- CURAJUL ŞI RESPONSABILITATEA ne vor face mult mai puternici.

- PROFESIONALISMUL, INIŢIATIVA şi AMBIŢIA ne vor ajuta sa construim o nouă dimensiune şi identitate a şcolii noastre.

        Veniţi alături de noi şi impreună vom forma o ECHIPĂ DE SUCCES!

 

PRINCIPII FUNDAMENTALE

1. Principiul „pluralităţii vocilor”, al fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare;

2. Principiul egalităţii de gen;

3. Principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;

4. Principiul calităţii - În baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale;

5. Principiul descentralizării – în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces;

6. Principiul transparentei – concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora;

7. Principiul relevanţei – în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice;

8. Principiul eficienţei – în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;

9. Principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice.

Sunteți aici:Home Valori