Scoala Gheraesti

Consiliul de administrație

 COMPONENŢA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

NR.

CRT.

NUME ŞI PRENUME

FUNCŢIA

RESPONSABILITĂŢI

1

BĂRGĂOANU LAURA

DANIELA

Preşedinte

- coordonează şedinţele Consiliului de Administraţie

2

DĂNCULESEI ERMINA

Membru

răspunde de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare şi de programele sociale

3

GHIORGHIȚĂ CORINA

Membru

-răspunde de problemele de curriculum

4

ENĂȘOAIE RAMONA

Membru

-răspunda de buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ la structuri

5

BEREȘOAIE ROXANA

Membru

- răspunde de colaborarea cu autorităţile locale

6

DANCĂ  MIHAELA

Membru

- răspunde de legătura şcolii cu familia

7

MĂRTINAȘ LIDA ZARAZA

Membru

- răspunde de problemele legate de înv. primar şi preşcolar

8

TANCĂU IOAN

Membru

-    răspunde de probleme administrative în colaborare cu CL

9

BLAJ EGBERT

Membru

-    răspunde de activităţile extraşcolare și probleme administrativ-economice

 

Cu statut de observator:

 

BÎRGĂOANU CAMELIA

Lider de sindicat

-          asigură respectarea drepturilor  salariaţilor

 

 

 

Director,                                                                                            Secretar,

Prof. Bărgăoanu Laura-Daniela                                                       înv. Corduneanu Olimpia

 

 

 

 

 

Sunteți aici:Home Resurse Personal Consiliul de administrație