Scoala Gheraesti

Oferta educațională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE GHERĂEȘTI

AN ȘCOLAR 2021-2022

 

1.      Misiunea Școlii Gimnaziale, comuna Gherăești:

 

Şcoala Gherăeşti, prin oferta educaţională adaptată cerinţelor comunităţii locale, oferă şanse egale de educaţie tuturor elevilor care doresc să-şi dezvolte potenţialul, aptitudinile, capacităţile de adaptare şi orientare în funcţie de interesele, motivaţiile personale, contribuind la formarea personalităţii acestora atât prin dezvoltarea lor socio-emoţională şi comportamentală, cât şi prin dezvoltarea  abilităţilor practice care să-i ajute să se adapteze la contexte sociale noi.

 

 Oferta educaţională actuală a școlii, chiar dacă perfectibilă, conferă cadrul natural propice desfăşurării unui învăţământ modern, capabil de performanţe specifice nivelului de vârstă al elevilor, abilităţilor, competenţelor şi intereselor de formare ale acestora. Pentru îndeplinirea cu succes a actului educaţional, şcoala noastră îşi propune următoarele obiective:

-          educarea copiilor în spiritul toleranței prin întărirea comportamentelor nonviolente în situații frustrante;

-          organizarea de activități extrașcolare variate și programe comunitare menite să integreze cât mai bine copilul în societate și să-l adapteze la exigențele acesteia;

-          egalitatea șanselor, integrarea copiilor cu cerințe educative speciale;

-          program de studiu adaptat vârstei şi în concordanţă cu nevoile de instruire ale acestora;

-          asigurarea condițiilor necesare pentru realizarea unei educații la standarde ridicate;

-          activitate bazată pe dezvoltarea gândirii logice și a abilităților de comunicare în limba română, dar și în limbi de circulație internațională;

-          convertirea actului de predare-învățare dintr-un act reproductiv într-un act creativ, cauzal, explicativ;

-          asigurarea unei atmosfere familiale și preocupare constantă pentru copii și diversele probleme ale acestora;

-          sistem de proceduri interne bine reglementat vizând asigurarea unor parametri înalţi de supraveghere pentru elevi;

      -    organizarea de cercuri aplicative vizând dezvoltarea armonioasă a elevilor.

 

2. RESURSE

I. RESURSE UMANE:

a)               Personalul didactic: 27

*Educatoare: 2 titulare din care cu:

-    Gradul didactic I: 2

*Învățători: 7 titulari din care cu:

-    Gradul didactic I: 7

*Profesori gimnaziu: 18 titulari din carecu:

-    Gradul didactic I: 15

-    Gradul didactic II: 3

-    Definitivat: 0

b) Personalul didactic auxiliar: 3

-          1 secretar;

-          1 administrator financiar;

-          1 bibliotecar.

c)      Personalul nedidactic: 6

-          4 îngrijitori;

-          1 muncitor;

-          1 fochist.

 

Elevii:

 

           Pentru anul școlar 2019-2020 a fost propus următorul plan de școlarizare la nivelul unității de învățământ:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEȘTI –PJ:

a)       Învățământ preșcolar: 3 grupe/50 preșcolari;

b)            Învățământ primar: 8 clase/ elevi:

    -clasa pregătitoare:  2 clase/40 elevi;

    -clasele I-IV: 6 clase/134  elevi;

c)            Învățământ gimnazial: 8 clase/178 elevi.

 

II. RESURSELE MATERIALE ŞI FINANCIARE:

   Utilizarea spaţiului şcolar

1.      Toate clasele învață dimineața.

·        Dotarea cu mobilier, echipamente şi mijloace specifice:

o    sălile de clasă sunt dotate cu  mobilier şcolar nou, care corespunde normelor ergonomice, table interactive la înv. primar, ;

o    pentru sala de sport s-au achiziţionat în 2015 materiale sportive : saltele, mingi, bănci de gimnastică,  plasă pentru volei;

o    laboratorul de informatică este modern, utilat cu o reţea de 25 calculatoare performante, cu imprimantă şi scanner, combină audio, orga muzicală, copiator, tablă interactivă;

o    cabinetul metodic al învăţătorilor este dotat cu planşe didactice, calculator, casete audio, CD-uri și DVD-uri;

o    cabinetul de chimie-fizică este funcţional, fiind dotat cu aparatura şi materialele necesare ;

o    C.D.I.-ul este dotat cu mijloace audio-video moderne, tablă interactivă.

·        Surse de finanţare :

o    bugetul de stat ;

o    bugetul local ;

o    donaţii/sponsorizări.

 

Resurse TIC:

·         un laborator de TIC/Informatică:

·         45 calculatoare conectate la internet (conexiune TELEKOM și UPC) și 16 laptop-uri (rețea wireless);

·         1 cameră foto/video digitală;

·         tipuri de resurse educaţionale digitale (interactive) aflate la dispoziţia unităţii de învăţământ: CD Intuitext, lecţii AEL (V-VIII);

·         6 table interactive și 16 videoproiectoare;

 Biblioteca:

-          14.300 volume de cărți (în 2014 fondul de carte a fost îmbogățit cu 1000 de volume printr-un proiect câștigat prin Fundația ,,Mereu Aproape”, în 2018 cu 50 de volume de cărți, cuprinzând și atlasuri cu bani din bugetul local, iar în 2019 cu încă 50 de volume achiziționate din fonduri proprii);

-          Cărți în format fizic și în format digital obținute în cadrul proiectului cu Asociația OvidiuRo, ,,Citește-mi 100 de povești!”;

-          Cărți în format fizic obținute în cadrul proiectului cu Editura Litera în colaborare cu Fundația Salvați Copiii, ,,CarteTeca”;

-          Cărți în format digital obținute în cadrul proiectului cu Fundația Noi Orizonturi, ,,Școli cu scLipici”.

Niveluri de învăţământ:

-             Tipul unităţii de învăţământ : gimnazială cu nivelul preprimar (grădiniță cu program normal), primar și gimnazial

-             Forme de învăţământ : de zi

-             Unitate şcolară cu personalitate juridică

Construcţia şcolară:

Unităţile de învăţământ funcţionează în spaţii proprii, destinate numai desfăşurării activităţilor învăţământului ;

Spaţiul de învăţământ :

à           Număr de clădiri : 4 clădiri la Gherăeşti (3 clădiri – 2 reabilitate termic) pentru pregătitoare - VIII şi una pentru grădiniţă.

à           Spaţii auxiliare : laborator de chimie-fizică-biologie, sală cu 25 calculatoare/laborator AEL, sală de sport, bibliotecă - CDI ;

Utilităţi:

à        Curent electric ;

à        Canalizare proprie la rețea centralizată;

à        Sistem de încălzire – centrală termică cu combustibil solid (PJ) ;

à        Grupuri sanitare interioare;

à        Alimentare cu apă potabilă curentă prin rețea centralizată ;

à        Autorizaţii sanitare de funcţionare pentru toate corpurile de cădire;

à        Autorizații ISU pentru corpurile A, C și D;

à        Autorizație SSM ;

à        Săli de clasă dotate cu videoproiectoare, laptopuri, table interactive/magnetice.

III. CURRICULUM

Curriculum la decizia școlii 2020-2021:

                     Școala noastră oferă o  gamă variată  de  discipline opționale. Opționalele alese au fost:

CLASA A V-A:

 1. LA LECTURE PAR LA CHANSON (OPȚIONALUL  ALES) -PROF. GHIORGHIȚĂ CORINA;
 2. EDUCAȚIE PENTRU CUNOAȘTERE;
 3. MARIA, GINGAȘĂ MAMĂ.

CLASA A VI-A  A:

 1. J`AIME LA CHANSON FRANÇAISE;
 2. EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE (OPȚIONALUL  ALES) -PROF. ROTARU DANIELA;
 3. MARIA, GINGAȘĂ MAMĂ.

CLASA A VI-A B:

 1. EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE;
 2. THE LAND OF STORIES/TĂRÂMUL POVEȘTILOR (OPȚIONALUL  ALES) -PROF. RASU IULIA;
 3. MARIA, GINGAȘĂ MAMĂ.

CLASA A VII-A A:

 1. EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE;
 2. THE LAND OF STORIES/TĂRÂMUL POVEȘTILOR(OPȚIONALUL  ALES) -PROF.RASU IULIA ;
 3. LE TOUR DE FRANCE.

CLASA A VII-A B:

1.     MATEMATICA DE LA A LA Z (OPȚIONALUL  ALES) -PROF. MĂCIUCĂ VALERIA;

2.     THE LAND OF STORIES/TĂRÂMUL POVEȘTILOR;

3.     LE TOUR DE FRANCE.

CLASA A VIII-A A și B:

1.     MATEMATICA IN VIATA COTIDIANĂ (OPȚIONALUL  ALES) -PROF. MĂCIUCĂ VALERIA ;

2.     LE TOUR DE FRANCE.

 

PROIECTE ȘI PARTENERIATE PROPUSE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022-2020

 

Nr. Crt.

PROIECTUL/ ACORDUL

 

 

UNITATE PARTENERA

COORDONATOR

1.

Ziua Mondială a Curățeniei - ,,Let,s do it, România!”

 

Scoala Gimnaziala Gheraesti

Coordonator proiect la nivel de școală

2.

CarteTeca

 

Organizația ,,Salvați Copiii”

Editura Litera

Murariu Carmen

3.

Patrimoniul cultural. Artă popular, tradiții și obiceiuri românești

 

Complexul Muzeal Județean Neamț - Muzeul de Istorie Roman

Bărgăoanu Laura

4.

 

Biblioteca - o lume a poveștilor

Primaria Gheraesti

Biblioteca Comunala Gheraesti

Bărgăoanu Laura

Beresoaie Roxana Crina

5.

Zvon de primavara

ISJ Neamt

Scoala de Arta Sergiu Celibidache

Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Saboani

Tancau Maria

Imbrisca Simona

Galatanu Minodora

Danculesei Ermina

6.

Citește-mi 100 de povești!

Asociația OvidiuRo

Bărgăoanu Laura

Murariu Carman

7.

Clubul de literație – Școli cu scLipici

Fundația Noi Orizonturi

Bărgăoanu Laura

Murariu Carman

Corduneanu Olimpia

9.

Sa ne cunoastem istoria!

Biblioteca Comunala Gheraesti

Bejan Ana Maria

Bereșoaie Roxana

10.

Viata umana – o valoare imensa

Post Politie Gheraesti

Asociatia Familia si Viata

Danculesei Ermina

Gherghel Cristina

11.

Magia instrumentelor muzicale

Biserica Romano-Catolica Gheraesti

Scoala de Arta ,,Sergiu Celibidache” Roman

Bargaoanu Laura Daniela

 

VALORI PROMOVATE

 

- Numai prin COLABORARE putem câştiga INCREDEREA celor din jurul nostru.

- DESCHIDEREA spre nou ne va orienta spre DEZVOLTARE.

- PERSEVERENTA ŞI CONSECVENTA acţiunilor noastre de astăzi vor rodi cu siguranță mâine.

- CURAJUL ŞI RESPONSABILITATEA ne vor face mult mai puternici.

- PROFESIONALISMUL, INIŢIATIVA şi AMBIŢIA ne vor ajuta sa construim o nouă dimensiune şi identitate a şcolii noastre.

Veniţi alături de noi şi împreună vom forma o ECHIPĂ DE SUCCES !

 

 

Director,

Prof. Bărgăoanu Laura Daniela

 

Sunteți aici:Home Oferta educațională