Scoala Gheraesti

Oferta educațională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE, COMUNA GHERĂEȘTI

AN ȘCOLAR 2015-2016

DIRECTOR: PROF. BĂRGĂOANU LAURA DANIELA

   Misiunea Școlii Gimnaziale, comuna Gherăești

Şcoala Gherăeşti, prin oferta educaţională adaptată cerinţelor comunităţii locale, oferă şanse egale de educaţie tuturor elevilor care doresc să-şi dezvolte potenţialul, aptitudinile, capacităţile de adaptare şi orientare în funcţie de interesele, motivaţiile personale, contribuind la formarea personalităţii acestora atât prin dezvoltarea lor socio-emoţională şi comportamentală, cât şi prin dezvoltarea  abilităţilor practice care să-i ajute să se adapteze la contexte sociale noi.

   Valori promovate

Numai prin COLABORARE putem câştiga INCREDEREA celor din jurul nostru.

DESCHIDEREA spre nou ne va orienta spre DEZVOLTARE.

PERSEVERENTA ŞI CONSECVENTA acţiunilor noastre de astăzi vor rodi cu siguranță mâine.

CURAJUL ŞI RESPONSABILITATEA ne vor face mult mai puternici.

PROFESIONALISMUL, INIŢIATIVA şi AMBIŢIA ne vor ajuta sa construim o nouă dimensiune şi identitate a şcolii noastre.

 

Oferta educaţională actuală a școlii, chiar dacă perfectibilă, conferă cadrul natural propice desfăşurării unui învăţământ modern, capabil de performanţe specifice nivelului de vârstă al elevilor, abilităţilor, competenţelor şi intereselor de formare ale acestora.

 

Pentru îndeplinirea cu succes a actului educaţional, şcoala noastră îşi propune următoarele obiective:

* educarea copiilor în spiritul toleranței prin întărirea comportamentelor nonviolente în situații frustrante;

* organizarea de activități extrașcolare variate și programe comunitare menite să integreze cât mai bine copilul în societate și să-l adapteze la exigențele acesteia;

* egalitatea șanselor, integrarea copiilor cu cerințe educative speciale;

* program de studiu adaptat vârstei şi în concordanţă cu nevoile de instruire ale acestora;

* asigurarea condițiilor necesare pentru realizarea unei educații la standarde ridicate;

* activitate bazată pe dezvoltarea gândirii logice și a abilităților de comunicare în limba română, dar și în limbi de circulație internațională;

* convertirea actului de predare-învățare dintr-un act reproductiv într-un act creativ, cauzal, explicativ;

* asigurarea unei atmosfere familiale și preocupare constantă pentru copii și diversele probleme ale acestora;

* sistem de proceduri interne bine reglementat vizând asigurarea unor parametri înalţi de supraveghere pentru elevi;

* organizarea de cercuri aplicative vizând dezvoltarea armonioasă a elevilor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 I. RESURSE UMANE:

a) Personalul didactic:  38

*Educatoare: 5 titulare din care cu:

-Gradul didactic I: 4

-Gradul didactic II: 1

*Învățători: 14 titulari din care cu:

-Gradul didactic I: 13

-Gradul didactic II: 1

-Definitivat: 0

*Profesori gimnaziu: 19 titulari din care cu:

-Gradul didactic I: 11

-Gradul didactic II: 6

-Definitivat: 2

b)Personalul didactic auxiliar: 4

1 secretar;

1 administrator financiar;

1 bibliotecar;

1 tehnician.

c) Personalul nedidactic: 8

7 îngrijitori;

1 fochist.

 

Plan de școlarizare propus pentru anul școlar 2015-2016

a. Învățământ preșcolar: 4 grupe/ 70 preșcolari;

b. Învățământ primar: 13 clase/ 273 elevi:

-clasa pregătitoare:  2,58 clase/60 elevi;

-clasele I-IV: 10,42 clase/ 213 elevi;

c. Învățământ gimnazial: 8 clase/214 elevi.

 

Plan de școlarizare propus pe unități de învățământ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEȘTI –PJ:

Învățământ preșcolar: 3 grupe (mică, mijlocie, mare)/55 preșcolari;

Învățământ primar: 10 clase (câte 2 clase pe serie)/232 elevi

Învățământ gimnazial: 8 clase (câte 2 clase pe serie)/214 elevi.

 

ȘCOALA PRIMARĂ TEȚCANI –AR:

Învățământ primar: 1 clasă în regim simultan (pregătitoare+I+II + III ): 15 elevi

ȘCOALA PRIMARĂ GHERĂEȘTII NOI –AR:

Învățământ preșcolar: 1 grupă (combinată)/15 preșcolari;

Învățământ primar: 2 clase în regim simultan/26 elevi:

-pregătitoare+I+ III : 1 clasă/14 elevi;

-II+IV: 1 clasă/12 elevi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. RESURSELE MATERIALE ŞI FINANCIARE:
Utilizarea spaţiului şcolar

Se învaţă în două schimburi :

Clasele pregătitoare - I-III – dimineaţa și a IV-a - după-amiaza;

Clasele V-VIII – dimineața

Dotarea cu mobilier, echipamente şi mijloace specifice:

sălile de clasă sunt dotate cu  mobilier şcolar, care corespunde normelor ergonomice;

pentru sala de sport s-au achiziţionat în 2010 materiale sportive : saltele, mingi, bănci de gimnastică,  plasă pentru volei;

sala pentru informatică este utilată cu o reţea de 16 calculatoare, cu imprimantă şi scanner, combină audio, orga muzicală, copiator ;

cabinetul metodic al învăţătorilor este dotat cu planşe didactice, laptop, videoproiector, casete audio, CD-uri și DVD-uri, materiale pentru clasa pregătitoare;

cabinetul de chimie-fizică este funcţional, fiind dotat cu aparatura şi materialele necesare ;

C.D.I.-ul este dotat cu mijloace audio-video moderne.

a. Resurse TIC: un laborator de informatică; în școală există 22 calculatoare conectate la internet (conexiune ROMTELECOM) și 2 laptop-uri (rețea wireless și USB Cosmote – inclusiv la structuri);

1 cameră foto/video digitală;

4 video-proiectoare;

tipuri de resurse educaţionale digitale (interactive) aflate la dispoziţia unităţii de învăţământ: CD Intuitext, lecţii AEL (V-VIII)

b. Biblioteca:

14.500 volume de cărți;

Bibliotecă virtuală (e-Bibliophil)

c. Atelier meșteșugăresc  (război  de  țesut  autentic și alte obiecte necesare desfășurării activității de bază: țesutul)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surse de finanţare 

bugetul local ;

donaţii/sponsorizări.

Construcţia şcolară

Unităţile de învăţământ funcţionează în spaţii proprii, destinate numai desfăşurării activităţilor învăţământului ;

Spaţiul de învăţământ :

 -Număr de clădiri : 6  din care  4 clădiri la Gherăeşti (3 pentru pregătitoare - VIII şi una pentru grădiniţă), una la Gherăeştii Noi și una la Tețcani ;

 -Spaţii auxiliare : laborator de chimie-fizică-biologie, sală cu 16 calculatoare/laborator AEL , sală de sport, bibliotecă , CDI .

Utilităţi:

-Curent electric ;

-Canalizare proprie la structuri și rețea centralizată la PJ ;

-Sistem de încălzire – centrală termică cu combustibil solid (PJ)  și sobe (la structuri);

-Grupuri sanitare interioare la PJ ;

-Alimentare cu apă potabilă curentă: fântână cu hidrofor propriu la structuri și  rețea centralizată la PJ  ;

-Autorizaţie sanitară de funcţionare pentru toate corpurile de clădire;

-Autorizație SSM ;

-Săli de clasă dotate cu mobilier specific pentru clasa pregătitoare.

-Există sistem de supraveghere video (interior și exterior) și sistem de alarmare atât la PJ cât și la structuri.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculum la decizia școlii 2015-2016

 Școala noastră oferă o  gamă variată  de  discipline opționale. În urma promovării ofertelor la fiecare clasă, s-au ales următoarele discipline opționale pentru anul școlar 2015-2016:

 1. Școala Gimnazială, comuna Gherăești

  -clasele a III-a și a IV-a – Ortografie și punctuație;

  -clasa a V-a – Culturi antice;

  -clasele a VI-a - Știința de-a lungul istoriei;

  - clasa a VII-a – Microsoft pe întelesul copiilor;

  - clasa a VIII-a – Informatica-instrument de cunoaștere interdisciplinară.

2. Școala Primară Gherăeștii Noi:

-clasele III-IV – Stil și compoziție

3. Școala Primară Tețcani

-clasele II-III – Matematică distractivă.

Pentru învățământul preprimar:

-Pictura mai mult decât o joacă

 -Lumea cifrelor;

-Educație pentru sănătate.

 Veniţi alături de noi şi împreună vom forma o ECHIPĂ DE SUCCES !

:: DESCARCA DE AICI : Plan de scolarizare 2018-2019

Sunteți aici:Home Oferta educațională