Scoala Gheraesti

Metodologie și calendar

Metodologie și calendar 2015

Calculul mediei de admitere

utilizate pentru admiterea în învățământul liceal

pentru anul școlar 2015-2016

 

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial,se calculează ca medie ponderată întremedia generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claseloraV-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

 

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

 

       MA = (ABS + 3EN) : 4

unde:

 MA = media de admitere;

                ABS = media generală de absolvire a claselora V-a – a VIII-a;

                  EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a