Scoala Gheraesti

Școala altfel

Proiect Săptămâna -”Să știi mai multe să fii mai bun!”

 

1.Titlul proiectului:-“ARMONIE ÎN DIVERSITATE

2. Numărul de activităţi derulate: 21


3. Tipul de activităţi derulate :

 • activități sportive;
 • activități de  educație pentru sănătate și stil de viață sănătos;
 • activități de  educație ecologică și de protecție a mediului;
 • activități cultural - artistice;
 • activități de petrecere a timpului liber;
 • activități de orientare şcolară şi profesională.

4. Resursele implicate :

Resurse umane :

·        elevii Școlii Gimnaziale Gherăești-594

·        cadre didactice-37

·        părinţi

Resurse temporale :   

·        durata proiectului : 7-11 aprilie 2014

Resurse financiare :

·       contribuţii părinteşti;

·       autofinanţare;

·       sponsorizări , donaţii.

 

Resurse spaţiale :                                               

·       sălile de clasă;

·       CDI

·       Sala de festivităţi

·       Terenul de sport

·       Curtea școlii

 

Resurse materiale:    

·        informaţionale: cărţi, reviste, albume, etc.

·        auxiliare: instrumente de lucru, hârtie , carton, coli polistiren, acuarele, carioca, aracet, creta colorată, peturi, pământ, semințe flori. etc.

·        aparat foto, videoproiector,calculatoare.

 

5. Parteneri implicaţi:

6.Scopul proiectului:

*    promovarea perspectivei interculturale şi interdisciplinare în educaţie şi întărirea relaţiilor dintre şcoală şi societatea civilă într-un context multicultural.

6. Obiectivele urmărite:

 •  activități sportive:

- să manifeste  spirit de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de reguli acceptate ;

- să-şi extindă fondul propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ - utilitare şi sportive;

- să-şi dezvolte deprinderea de a practica jocuri şi  diferite sporturi

 • activități de  educație pentru sănătate și stil de viață sănătos:

-  să conştientizeze faptul că un stil de viaţă defectuos ne îmbolnăveşte ;

-  să cunoască efectele negative prin utilizarea în exces a televizorului şi a calculatorului;

-  să dezvolte unor atitudini de adoptare unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri;

-  sensibilizarea şi educarea populaţiei şcolare în scopul evitării consumului experimental  de droguri .

-  să proiecteze propria persoană în viitor privind descrierea stilului de viaţă;

 •  activități de  educație ecologică și de protecție a mediului:

-   să coopereze în cadrul grupului ţintă pentru identificarea acţiunilor oportune, benefice mediului natural;

-  să sensibilizeze membrii comunităţii cu privire la protecţia pădurii şi, în general, la spaţiile verzi, prin acţiunile efectuate;

-   să manifeste iniţiativă, hărnicie, empatie faţă de colegi, consecvenţă.

 •  activități cultural - artistice:

-   să contribuie la promovarea culturii;

-    să aplice criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor;

-    să perceapă valorile morale şi culturale;

-   să educe elevii în spiritul conservării şi promovării specificului regional din care fac parte;

-   să dezvolte  manifestarea unor atitudini comunitare deschise, în concordanţă cu principiul “unitate în diversitate”;

 • activități de petrecere a timpului liber:

- să conștientizeze necesitatea planificării vieții personale, a timpului liber, în vederea dezvoltării sentimentului de "satisfacţie a trăirii timpului".

-  să cunoască şi să-şi însuşească modalităţile diverse de organizare şi petrecere a timpului liber;

-  să ofere posibilități mai largi de cunoaștere directă a  realității din județul Neamț;

-  să cunoască valentele formative ale excursiilor si drumețiilor, prin lărgirea sferei informaționale;

-   să dezvolte conduita moral-civică a elevilor;

-   să contribuie la promovarea culturii;

-   să aplice criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor;

-   să perceapă si sa aprecieze valorile culturale;

 • activități de orientare şcolară şi profesională:

-  să conştientizeze nivelul cunoştinţelor şi competenţelor necesare în profesia vizată;

-   să fie pregătiţi pentru un interviu de selecţie profesională;

-   să cunoască mobilitatea oferită de piaţa muncii europene.

-   să cunoască propriile interese şi aspiraţii;

-  să identifice anumite meserii;

-  să identifice abilităţile personale;

-  să coreleze abilităţile cu aspiraţiile şi cu cerinţele meseriei preferate;

7. Modalităţi de evaluare a activităţii:

-  fotografii;

-  diplome;

-   prezentări Powerpoint;

-   expoziţie cu  lucrări ale elevilor participanţi;

- desene, picturi, felicitări, ouă încondeiate.

8. Rezultate așteptate:

 • Formarea deprinderilor de a lucra în echipă;
 • Descoperirea unor aptitudini noi;
 • Înţelegerea şi puterea de a dezbate pe marginea unui subiect, experiment;
 • Relaţionarea armonioasă cu cei din jur;
 • Jurnal de excursie;
 • Îmbogăţirea orizonturilor culturale.

 9. Coordonatori  proiect:

vConsilier educativ: înv. Dănculesei Ermina

 

vDirector, Bărgăoanu Laura Daniela

_________________________________________________________________

 ACTIVITĂŢI  PROPUSE  7.04- 11.04.2014

 

NR. CRT.

ZI TEMATICĂ

INTERVAL DE TIMP

ACTIVITĂŢI

CLASA

RESPONSABILI

1.

LUNI 7.04

ZIUA CULTURALĂ

8- 10

CONCURS DE CULTURĂ GENERALĂ

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII

PREGĂTITOARE- IV

TOŢI ÎNVĂŢĂTORII

10-12

EXPOZIŢIE DE DESENE

MUZEUL DIN CLASA MEA

PREGĂTITOARE- IV

TOŢI ÎNVĂŢĂTORII

8-16

EXCURSIE –„SĂ CUNOAŞTEM ROMANUL!”

I A, I B,  II A

ÎNV. TANCĂU M.

ÎNV. IMBRIŞCĂ S.

ÎNV. GALAŢANU M.

2.

MARŢI 8.04

ZIUA  EDUCATIVĂ

8-10

VREAU SĂ ŞTIU, VREAU SĂ FIU! - JAROMANIA

 

PREGĂTITOARE A, B, I A, I B,  II A

ÎNV. DĂNCULESEI E.

ÎNV. GHERGHEL M.

ÎNV. TANCĂU M.

ÎNV. IMBRIŞCĂ S.

ÎNV. GALAŢANU M.

 

BUNE MANIERE

PIRAMIDA ALIMENTELOR

PRIM AJUTOR

II- IV

ÎNV. BENEA C.

ÎNV. GABOR E.

ÎNV. TOMA  M.

ÎNV. BLAJ D.

ÎNV. CORDUNEANU O.

10-12

TEATRU- „SĂ  CĂLĂTORIM  PRIN  CAPITALELE  EUROPEI”

PREGĂTITOARE- IV

TOŢI ÎNVĂŢĂTORII

3.

MIERCURI 9.04

ZIUA ATELIER

8-12

LUCRĂRI DIN MATERIALE RECICLABILE

III A, B

ÎNV. GABOR E.

ÎNV. TOMA  M.

 

PICTURĂ PE STICLĂ

II A, B

ÎNV. GALAŢANU M

ÎNV. BENEA C.

 

ORNAMENTE  PASCALE

PREGĂTITOARE A, B,  I A, I B,  IV  A, IV B

ÎNV. DĂNCULESEI E.

ÎNV. GHERGHEL M.

ÎNV. TANCĂU M.

ÎNV. IMBRIŞCĂ S.

ÎNV. BLAJ D.

ÎNV. CORDUNEANU O.

4.

JOI 10.04

ZIUA VOLUNTAR

8-10

O ŞCOALĂ MAI CURATĂ

PREGĂTITOARE- IV

TOŢI ÎNVĂŢĂTORII

 

ORGANIZARE TÂRG CU OBIECTELE CONFECŢIONATE ÎN ZIUA ATELIER

PREGĂTITOARE- IV

TOŢI ÎNVĂŢĂTORII

5.

VINERI 11.04

ZIUA  SPORTIVĂ

 

JOCURILE COPILĂRIEI

PREGĂTITOARE- IV

TOŢI ÎNVĂŢĂTORII

 

ORAR SAPTAMANA 7-11 APRILIE 2014

                                                              CLASELE V-VIII

 

                                                           LUNI            MARTI         MIERCURI           JOI              VINERI

                                                                              Ziua culturala  Ziua educativa  Ziua atelier   Ziua voluntariat   Ziua sportiva

Nr.

 

Profesor

Specialitate

8-10

10-12

8-

10

10-12

8-

10

10-

12

8-

10

10-

12

8-

10

10-

12

1

Gherghel Cristina

Lb. romana

7A

7A

7A

7A

7A

7A

7A

7A

7A

7A

2

Mihalute Cristina

Lb. romana

5B

5B

5B

5B

5B

5B

5B

5B

5B

5B

3

Rasu Iulia

Lb. engleza

8B

8B

8B

8B

8B

8B

8B

8B

8B

8B

4

Gheorghita Corina

Lb. franceza

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5

Blaj Mihai

Matematica

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6

Albert Mihai

Matematica

 

8A

 

8B

8A

8A

8B

8B

7A

7B

7

Burca Lucica

Fizica

6B

6B

6A

6A

 

 

 

 

 

 

8

Tihulca Cecilia

Chimie

7B

7B

7B

7B

7B

7B

7B

7B

7B

7B

9

Bejan Ana

Istorie

6B

6B

6B

6B

6B

6B

6B

6B

6B

6B

10

Rusu Simona

Geografie

 

 

5A

5A

5B

5B

 

 

8B

8B

11

Agache Mona

Ed,tehnologică

8A

8A

8A

8A

 

 

8A

8A

8A

8A

12

Matalica Paula

Religie

 

 

6B

6B

8A

8A

 

 

 

 

13

Toma Corneliu

Muzica

 

 

 

 

7B

7B

7C

7C

 

 

14

Blaj Sebastian

Ed.fizica

7C

 

 

7C

7C

7C

7C

 

 

7C

15

Bargaoanu Laura

Ed.plastica

 

7C

 

 

 

 

 

7C

 

 

 • IN FIECARE ZI , INCEPAND CU ORA 12, ELEVII DIN CLASELE III-VIII VOR PARTICIPA LA UN CAMPIONAT DE VOLEI