Scoala Gheraesti

Proiect plan de școlarizare

 

PLANUL DE  ŞCOLARIZARE PROPUS PENTRU   ANUL  2015-2016

 

 

 

 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ, COMUNA  GHERĂEŞTI - PJ

Nivel de invatamant

An de  studiu

Nr.  grupe/clase

 Nr. prescolari/ elevi

Prescolar

Grupa mica

1

13

Grupa mijlocie

1

18

Grupa mare

1

24

TOTAL

 

3

55

Primar

Clasa pregatitoare

2

50

clase I

2

4

clase a II-a

2

43

clase a III-a

2

45

clase a IV-a

2

50

TOTAL

 

10

232

Gimnazial

clase a V-a

2

55

clase aVI-a

2

51

clase a VII-a

2

63

clase a VIII-a

2

45

TOTAL

 

8

214

ŞCOALA  PRIMARĂ TEŢCANI - (AR)

 

Nivel de invatamant

An de  studiu

Nr.  grupe/clase

 Nr. prescolari/ elevi

Primar

Clasa pregatitoare

0,25

4

clase I

0,25

3

clase a II-a

0,25

6

clase a III-a

0,25

2

TOTAL

 

1

15

ŞCOALA  PRIMARĂ GHERĂEŞTII  NOI - (AR)

Nivel de invatamant

An de  studiu

Nr.  grupe/clase

 Nr. prescolari/ elevi

Prescolar

Grupa mica

0

0

Grupa mijlocie

0

0

Grupa mare

1

15

TOTAL

 

1

15

Primar

Clasa pregatitoare

0,33

7

clase I

0,33

4

clase a II-a

0,50

5

clase a III-a

0,34

3

clase a IV-a

0,50

7

TOTAL

 

2

26

 


PLANUL DE  ŞCOLARIZARE PROPUS PENTRU   ANUL  2014-2015

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ, COMUNA  GHERĂEŞTI (PJ)

 

Nivel de invatamant

An de  studiu

Nr.  grupe/clase

 Nr. prescolari/ elevi

Prescolar

Grupa mica

1

16

Grupa mijlocie

1

21

Grupa mare

1

25

TOTAL

 

3

62

Primar

Clasa pregatitoare

2

40

clase I

2

41

clase a II-a

2

49

clase a III-a

2

45

clase a IV-a

2

51

TOTAL

 

10

226

Gimnazial

clase a V-a

2

57

clase aVI-a

2

50

clase a VII-a

2

49

clase a VIII-a

3

67

TOTAL

 

9

223

       

ŞCOALA  PRIMARĂ TEŢCANI  (AR)

 

 

Nivel de invatamant

An de  studiu

Nr.  grupe/clase

 Nr. prescolari/ elevi

Prescolar

Grupa mica

0

0

Grupa mijlocie

0

0

Grupa mare

1

11

TOTAL

 

1

11

Primar

Clasa pregatitoare

0.34

3

clase I

0.50

7

clase a II-a

0.33

2

clase a III-a

0.33

4

clase a IV-a

0.50

11

TOTAL

 

2

27

 

 

ŞCOALA  PRIMARĂ GHERĂEŞTII  NOI (AR)

Nivel de invatamant

An de  studiu

Nr.  grupe/clase

 Nr. prescolari/ elevi

Prescolar

Grupa mica

0

Grupa mijlocie

0

Grupa mare

1

15

TOTAL

 

1

15

Primar

Clasa pregatitoare

0.50

5

clase I

0.50

5

clase a II-a

0.33

3

clase a III-a

0.33

7

clase a IV-a

0.34

3

TOTAL

 

2

23

       

Oferta educațională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE, COMUNA GHERĂEȘTI

AN ȘCOLAR 2015-2016

DIRECTOR: PROF. BĂRGĂOANU LAURA DANIELA

   Misiunea Școlii Gimnaziale, comuna Gherăești

Şcoala Gherăeşti, prin oferta educaţională adaptată cerinţelor comunităţii locale, oferă şanse egale de educaţie tuturor elevilor care doresc să-şi dezvolte potenţialul, aptitudinile, capacităţile de adaptare şi orientare în funcţie de interesele, motivaţiile personale, contribuind la formarea personalităţii acestora atât prin dezvoltarea lor socio-emoţională şi comportamentală, cât şi prin dezvoltarea  abilităţilor practice care să-i ajute să se adapteze la contexte sociale noi.

   Valori promovate

Numai prin COLABORARE putem câştiga INCREDEREA celor din jurul nostru.

DESCHIDEREA spre nou ne va orienta spre DEZVOLTARE.

PERSEVERENTA ŞI CONSECVENTA acţiunilor noastre de astăzi vor rodi cu siguranță mâine.

CURAJUL ŞI RESPONSABILITATEA ne vor face mult mai puternici.

PROFESIONALISMUL, INIŢIATIVA şi AMBIŢIA ne vor ajuta sa construim o nouă dimensiune şi identitate a şcolii noastre.

 

Oferta educaţională actuală a școlii, chiar dacă perfectibilă, conferă cadrul natural propice desfăşurării unui învăţământ modern, capabil de performanţe specifice nivelului de vârstă al elevilor, abilităţilor, competenţelor şi intereselor de formare ale acestora.

 

Pentru îndeplinirea cu succes a actului educaţional, şcoala noastră îşi propune următoarele obiective:

* educarea copiilor în spiritul toleranței prin întărirea comportamentelor nonviolente în situații frustrante;

* organizarea de activități extrașcolare variate și programe comunitare menite să integreze cât mai bine copilul în societate și să-l adapteze la exigențele acesteia;

* egalitatea șanselor, integrarea copiilor cu cerințe educative speciale;

* program de studiu adaptat vârstei şi în concordanţă cu nevoile de instruire ale acestora;

* asigurarea condițiilor necesare pentru realizarea unei educații la standarde ridicate;

* activitate bazată pe dezvoltarea gândirii logice și a abilităților de comunicare în limba română, dar și în limbi de circulație internațională;

* convertirea actului de predare-învățare dintr-un act reproductiv într-un act creativ, cauzal, explicativ;

* asigurarea unei atmosfere familiale și preocupare constantă pentru copii și diversele probleme ale acestora;

* sistem de proceduri interne bine reglementat vizând asigurarea unor parametri înalţi de supraveghere pentru elevi;

* organizarea de cercuri aplicative vizând dezvoltarea armonioasă a elevilor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 I. RESURSE UMANE:

a) Personalul didactic:  38

*Educatoare: 5 titulare din care cu:

-Gradul didactic I: 4

-Gradul didactic II: 1

*Învățători: 14 titulari din care cu:

-Gradul didactic I: 13

-Gradul didactic II: 1

-Definitivat: 0

*Profesori gimnaziu: 19 titulari din care cu:

-Gradul didactic I: 11

-Gradul didactic II: 6

-Definitivat: 2

b)Personalul didactic auxiliar: 4

1 secretar;

1 administrator financiar;

1 bibliotecar;

1 tehnician.

c) Personalul nedidactic: 8

7 îngrijitori;

1 fochist.

 

Plan de școlarizare propus pentru anul școlar 2015-2016

a. Învățământ preșcolar: 4 grupe/ 70 preșcolari;

b. Învățământ primar: 13 clase/ 273 elevi:

-clasa pregătitoare:  2,58 clase/60 elevi;

-clasele I-IV: 10,42 clase/ 213 elevi;

c. Învățământ gimnazial: 8 clase/214 elevi.

 

Plan de școlarizare propus pe unități de învățământ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEȘTI –PJ:

Învățământ preșcolar: 3 grupe (mică, mijlocie, mare)/55 preșcolari;

Învățământ primar: 10 clase (câte 2 clase pe serie)/232 elevi

Învățământ gimnazial: 8 clase (câte 2 clase pe serie)/214 elevi.

 

ȘCOALA PRIMARĂ TEȚCANI –AR:

Învățământ primar: 1 clasă în regim simultan (pregătitoare+I+II + III ): 15 elevi

ȘCOALA PRIMARĂ GHERĂEȘTII NOI –AR:

Învățământ preșcolar: 1 grupă (combinată)/15 preșcolari;

Învățământ primar: 2 clase în regim simultan/26 elevi:

-pregătitoare+I+ III : 1 clasă/14 elevi;

-II+IV: 1 clasă/12 elevi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. RESURSELE MATERIALE ŞI FINANCIARE:
Utilizarea spaţiului şcolar

Se învaţă în două schimburi :

Clasele pregătitoare - I-III – dimineaţa și a IV-a - după-amiaza;

Clasele V-VIII – dimineața

Dotarea cu mobilier, echipamente şi mijloace specifice:

sălile de clasă sunt dotate cu  mobilier şcolar, care corespunde normelor ergonomice;

pentru sala de sport s-au achiziţionat în 2010 materiale sportive : saltele, mingi, bănci de gimnastică,  plasă pentru volei;

sala pentru informatică este utilată cu o reţea de 16 calculatoare, cu imprimantă şi scanner, combină audio, orga muzicală, copiator ;

cabinetul metodic al învăţătorilor este dotat cu planşe didactice, laptop, videoproiector, casete audio, CD-uri și DVD-uri, materiale pentru clasa pregătitoare;

cabinetul de chimie-fizică este funcţional, fiind dotat cu aparatura şi materialele necesare ;

C.D.I.-ul este dotat cu mijloace audio-video moderne.

a. Resurse TIC: un laborator de informatică; în școală există 22 calculatoare conectate la internet (conexiune ROMTELECOM) și 2 laptop-uri (rețea wireless și USB Cosmote – inclusiv la structuri);

1 cameră foto/video digitală;

4 video-proiectoare;

tipuri de resurse educaţionale digitale (interactive) aflate la dispoziţia unităţii de învăţământ: CD Intuitext, lecţii AEL (V-VIII)

b. Biblioteca:

14.500 volume de cărți;

Bibliotecă virtuală (e-Bibliophil)

c. Atelier meșteșugăresc  (război  de  țesut  autentic și alte obiecte necesare desfășurării activității de bază: țesutul)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surse de finanţare 

bugetul local ;

donaţii/sponsorizări.

Construcţia şcolară

Unităţile de învăţământ funcţionează în spaţii proprii, destinate numai desfăşurării activităţilor învăţământului ;

Spaţiul de învăţământ :

 -Număr de clădiri : 6  din care  4 clădiri la Gherăeşti (3 pentru pregătitoare - VIII şi una pentru grădiniţă), una la Gherăeştii Noi și una la Tețcani ;

 -Spaţii auxiliare : laborator de chimie-fizică-biologie, sală cu 16 calculatoare/laborator AEL , sală de sport, bibliotecă , CDI .

Utilităţi:

-Curent electric ;

-Canalizare proprie la structuri și rețea centralizată la PJ ;

-Sistem de încălzire – centrală termică cu combustibil solid (PJ)  și sobe (la structuri);

-Grupuri sanitare interioare la PJ ;

-Alimentare cu apă potabilă curentă: fântână cu hidrofor propriu la structuri și  rețea centralizată la PJ  ;

-Autorizaţie sanitară de funcţionare pentru toate corpurile de clădire;

-Autorizație SSM ;

-Săli de clasă dotate cu mobilier specific pentru clasa pregătitoare.

-Există sistem de supraveghere video (interior și exterior) și sistem de alarmare atât la PJ cât și la structuri.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculum la decizia școlii 2015-2016

 Școala noastră oferă o  gamă variată  de  discipline opționale. În urma promovării ofertelor la fiecare clasă, s-au ales următoarele discipline opționale pentru anul școlar 2015-2016:

 1. Școala Gimnazială, comuna Gherăești

  -clasele a III-a și a IV-a – Ortografie și punctuație;

  -clasa a V-a – Culturi antice;

  -clasele a VI-a - Știința de-a lungul istoriei;

  - clasa a VII-a – Microsoft pe întelesul copiilor;

  - clasa a VIII-a – Informatica-instrument de cunoaștere interdisciplinară.

2. Școala Primară Gherăeștii Noi:

-clasele III-IV – Stil și compoziție

3. Școala Primară Tețcani

-clasele II-III – Matematică distractivă.

Pentru învățământul preprimar:

-Pictura mai mult decât o joacă

 -Lumea cifrelor;

-Educație pentru sănătate.

 Veniţi alături de noi şi împreună vom forma o ECHIPĂ DE SUCCES !

:: DESCARCA DE AICI : Plan de scolarizare 2018-2019

Proiecte educative

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEȘTI

 

PROIECTE ŞI PROGRAME COMUNITARE

                                  Anul şcolar 2014-2015

  Nr. crt.

Denumirea şi tipul acţiunii

Data

Locul de desfăşurare

Responsabili

Participanţi

1

”Să fii om e lucru mare”

”Curcubeul prieteniei”

 

Anul şcolar 2014-2015

Sala de clasă, Azilul de bătrâni din Gherăești

Sala de clasă, sala de sport

Prof. Dănculesei Ermina

Prof. Gherghel Maria

Prof. Dănculesei Ermina

Cl. I Ași B

Elevii claselor primare

2

”Zvon de primăvară”

”Învățăm să muncim și să dăruim”

Anul şcolar 2014-2015

Sala de clasă, Centrul de creație și cultură, Azilul de bătrâni din Gherăești

Prof. Tancău Maria

Prof. Imbrișcă Simona

Prof. Gălățanu Minodora

Clasele I- IV

3

”În lumea cărților”

Anul şcolar 2014-2015

Biblioteca comunală

Înv. Benea Cecilia

Clasa a III- B

4

 

”Bun venit coleg de învățătură”

Anul şcolar 2014-2015

Sala de clasă

Înv. Gabor Eugenia

 

Clasa a-IV-a A

 

5

”Biblioteca o lume a poveștilor”

Anul şcolar 2014-2015

Biblioteca comunală

Înv. Toma Maria

Clasa a IV-a B

6

”Și sfinții au fost copii”

Anul şcolar 2014-2015

Școala Tețcani

Înv. Ghercă Anișoara

Clasele primare Tețcani

7.

„Isus prietenul copiilor”

„Hrană pentru toţi”

Anul şcolar 2014-2015

Școala Gimnazială Gherăești

Prof.Gheorghiţă Corina

Prof. Mătălică Paula

Clasele gimnaziale

8.

„Impactul poluării asupra mediului”

Anul şcolar 2014-2015

Școala Gimnazială Gherăești

Rotaru Daniela

Bejan Ana Maria

Clasele gimnaziale

9.

„Cartea - izvor de învăţătură, educaţie şi cultură”

Anul şcolar 2014-2015

Școala Gimnazială Gherăești în parteneriat cu Fundația Mereu Aproape

Prof. Gherghel Maria

Prof. Bargaoanu Laura- Daniela

Clasele I-VIII

 

 

10.

,,Magia instrumentelor muzicale”

Local

Școala Gimnazială Gherăești

Prof. Imbrişcă Simona

Prof. Tancău Maria

Clasele primare

 

11.

Meşteşuguri locale –

artă, îndemânare,

tradiţie

Judeţean

Şcoala Gimnazială Gherăeşti în parteneriat cu Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ

Prof. Bărgăoanu Laura Daniela

 

Învăţători

Clasele primare

12.

,,Managementul durabil al trei arii protejate situate pe râul Moldova”

Județean

Şcoala Gimnazială Gherăeşti în parteneriat cu ONG Bacău

Prof. Bărgăoanu Laura Daniela

 

Diriginți

Clasele gimnaziale

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie și calendar 2015

Calculul mediei de admitere

utilizate pentru admiterea în învățământul liceal

pentru anul școlar 2015-2016

 

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial,se calculează ca medie ponderată întremedia generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claseloraV-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

 

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

 

       MA = (ABS + 3EN) : 4

unde:

 MA = media de admitere;

                ABS = media generală de absolvire a claselora V-a – a VIII-a;

                  EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a


                                                              CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A

                                                                EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII

                                                                                      CLASEI A VIII-A

                                                                            ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

         13 iunie 2015                   Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

         15-17 iunie 2015              Înscrierea la Evaluarea Naţională

         22 iunie 2015                   Limba şi literatura română - probă scrisă

         23 iunie 2015                   Limba şi literatura maternă - probă scrisă

         24 iunie 2015                       Matematica - probă scrisă

         26 iunie 2015                    Afişarea rezultatelor (până la ora 16)

         26 iunie 2015                    Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)

         27 -29 iunie 2015              Rezolvarea contestaţiilor

         30 iunie 2015                    Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 


CALENDARUL ADMITERII

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

pentru anul şcolar 2015-2016

 

DATA LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii

31 ianuarie 2015

Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

1 martie 2015

Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1 mai 2015

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

7 mai 2015

 

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

15 mai 2015

Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

11 - 29 mai 2015

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

17 iunie 2015

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

19 iunie 2015

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a

2 iulie 2015

Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene

3 iulie 2015

 

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

6 iulie 2015

Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

Probele de aptitudini

21-22 mai 2015

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

25-26 mai 2015

Înscrierea pentru probele de aptitudini

27-30 mai 2015

Desfăşurarea probelor de aptitudini

1 iunie 2015

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

2 iunie 2015

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini

19 iunie 2015

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi

2 iulie 2015

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere  

3 iulie 2015

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă

6 iulie 2015

 

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

21-22 mai 2015

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

25-26 mai 2015

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

27-30 mai 2015

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1 iunie 2015

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

2 iunie 2015

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

3-4 iunie 2015

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

9 iunie 2015

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

10 iunie 2015

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

15 mai 2015

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

19 iunie 2015

Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

6-8 iulie 2015

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

9-11 iulie 2015

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum  şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016

3 – 7 iulie 2015

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

3 - 7 iulie 2015

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  fişele de înscriere

4 – 8 iulie 2015

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

9 iulie 2015

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

10 iulie 2015

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

11 - 12 iulie 2015

Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

13 iulie 2015

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

14 iulie 2015

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului şcolar 2015 - 2015

15 iulie 2015

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

15 iulie 2015

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

16 iulie -24 iulie 2015

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

15 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

16-17 iulie 2015

Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

18 iulie 2015

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

15 - 20 iulie 2015

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

20 iulie 2015

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

15-21 iulie 2015

Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

22 iulie 2015

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

23 iulie 2015

Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

23 iulie 2015

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal  de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă

23 -24 iulie 2015

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua

24 iulie 2015

Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal  de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii

27-30 iulie 2015

Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

1 august 2015

Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă ori maternă

31 august 2015

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-2 septembrie 2015

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă sau maternă

3-4 septembrie 2015

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

7 septembrie 2015

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

1 mai 2015

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

15 iulie 2015

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

21-22 iulie 2015

Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

22-24 iulie 2015

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă